Ambulanta nega

Pod ambulantnom negom se podrazumeva zbrinjavanje pacijenata kojima je potrebna podrška na podrucju nege i u domacinstvu u njihovom kucnom okruženju. Kao saradnici na ambulantnom podrucju vozite vozilom firme cvrsto odredene ture i vršite delatnost kucne nege u domovima naših klijenata. Preduslov za ovu vrstu posla je da imate vozacku dozvolu za auto (iskljucivo u obliku kartice) i da imate jako dobro prakticno iskustvo u vožnji.

Intenzivna nega

Težište na podrucju intenzivne nege kod RENAFAN-a leži na staranju nad osobama sa potrebom davanja veštackog disanja. Naši klijenti kojima je potrebna intenzivna nega žive onako kako to oni odrede, nezavisno i individualno, ili u stambenim zajednicama ili u njihovom kucnom okruženju.

Stacionarna nega

Pod stacionarnom negom se podrazumeva stalni i trajni smeštaj pacijenata, kojima je potrebna nega u jednoj ustanovi. Mi kod RENAFAN-a oznacavamo taj oblik zbrinjavanja pod nazivom „ServiceLeben”. Pod stalnim nadzorom staramo se i negujemo/(hranimo) naše stanare i osiguravamo njeihov nezavisni život sa mnogim licnim slobodama, kao i individualnu ponudu slobodnog vremena i kulture.

Aktuelle Jobangebote: